Záznam - Mzdy - změny legislativy

Produkt: HELIOS Red

Jste připraveni na legislativní změny týkající se mzdové problematiky? Během webináře si všechny tyto změny projdeme a ukážeme si také, jak se projeví v Heliosu Red.

750 Kč vč. DPH

Tento videozáznam po zakoupení můžete shlédnout opakovaně bez omezení.

Obsah školení

  • Sociální pojištění od roku 2019 (nové hranice)
  • Nemocenské pojištění od roku 2019

          Redukční hranice

  • Náhrada při pracovní neschopnosti od roku 2019

          Redukovaný průměrný výdělek

          Hranice pro vyplácení náhrady mzdy za PN

 

  • Zdravotní pojištění od roku 2019

          Výše minimálního vyměřovacího základu

  • Rozhodný příjem u zaměstnání malého rozsahu
  • Výše minimální a nejnižší zaručené mzdy 2019
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Roční vyúčtování daně za zaměstnavatele za rok 2018
  • Roční zúčtování daně za rok 2018