Přehled o peněžních tocích - metodika HELIOS Fenix

Dokument obsahuje algoritmus nápočtu výkazu Přehled o peněžních tocích za běžné účetní období v metodice HELIOS Fenix.

Přehled o peněžních tocích - metodika HELIOS Fenix (pdf)

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?