Číselníky a kontrolní předpisy 2017

Číselníky a kontrolní předpisy 2017

Číselníky syntetických účtů, položek a paragrafů rozpočtové skladby a kontrolních předpisů pro rok 2017 jsou součástí aktualizačního balíčku 8.01.012 a 8.11.003. Aktualizační balíček neobsahuje rozpočtové a účetní předpisy pro příspěvkové organizace, protože nebyly pro rok 2017 změněné.

Pro aktualizaci účetních předpisů pro rok 2017 použijte soubor UP01_USC_2017_01.TXT nebo UP01_DSO_PKP_2017_01.TXT.  Soubor UP01_DSO_PKP_2017_01.TXT  je určený pro svazky obcí, které mají za povinnost předávat výkaz Pomocný konsolidační přehled. Pro nahrání kontrolních předpisů je i nadále nutné spustit volbu Příjem předpisu. Všechny předpisy (účetní i rozpočtové) po aktualizací balíčkem 8.01.012, popř. 8.11.003, naleznete ve složce, do které se automaticky moduly UCA a RUV instalují (výchozí adresář: C:\Program Files (x86)\PVT\Fenix\Ekf\Uca nebo Ruv).

Hledáte to správné řešení pro vás?

Chcete se dozvědět více?